The Human Body ExhibitionD?a 8.10.2012 sa niektorí študenti 2. stup?a Gymnázia v Ružomberku zú?astnili výstavy The Human Body Exhibition.
Výstava The Human Body poskytla trojrozmerný poh?ad hlboko do našich systémov - od kože po kosti, od hlavy k palci u nohy - všetko so zameraním na to, aby sme robili lepšie rozhodnutia v otázkach starostlivosti o naše telo i životného štýlu.
Po tejto fascinujúcej výstave, ktorá trvala približne 2 hodiny, študenti navštívili nákupné centrum EUROVEA v centre Bratislavy., vigova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok