PLENÁRNA SCHÔDZA RADY RODI?OV

utorok 9.10. 2012 o 15. 30

Oznamujeme rodi?om, že v utorok 9. 10. 2012 o 15. 30 hod. sa uskuto?ní Plenárna schôdza Rady rodi?ov pri Gymnáziu v Ružomberku v triedach školy. Triedne schôdze v prvých ro?níkoch a v príme budú o 14.45 hod. a výbor Rady rodi?ov zasadne o 15.00 v multimediálnej u?ebni (u?eb?a geografie) na druhom poschodí.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok