Otvorenie školského roka 2012/2013

Pokyny

1. Všetci študenti sa zhromaždia na školskom dvore v pondelok 3. septembra 2012 ráno o 8. 00 hod.
2. V prípade nepriaznivého po?asia sa zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka a prímy vo vestibule školy
3. Po otvorení školského roka budú organizova? ?innos? triedni profesori.
4. Nezabudnite si prinies? prezúvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.
5. V utorok 4. septembra 2012 sa vyu?ovanie za?ne o 7. 55 triednickymi hodinami a od 9. 50 bude vyu?ovanie prebieha? pod?a rozvrhu hodín.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok