3.A na Kurze ochrany ?loveka a prírody v Nízkych TatráchTrojd?ový pobyt študentov v d?och 26.-28.6.2012 v Jasnej bol bohatý na pekné zážitky. Príjemné prostredie hotela Liptov, výborná strava, množstvo aktivít, slne?né po?asie a výborný horský vzduch sa podpísali na dobrej nálade všetkých zú?astnených.
Prvý de? bol turisticko-športový: dopoludnia prechádzka na Vyhliadku a k Symbolickému cintorínu, ktorý má by? úctou obetiam a výstrahou živým, popoludní boli športové aktivity: futbal, volejbal, basketbal, stolný tenis, badminton, biliard ?i trampolína.
Druhý de? bol turisticko-spolo?enský: zo Záhradiek sme sa vyviezli lanovkou a seda?kou na Rovnú ho?u, kde je práve vo výstavbe 24-miestna kabínková lanovka Funitel, ktorá bude spája? obe strany Chopka. Výstup na Chopok nebol náro?ný, úžasný výh?ad na okolité majestátne pohoria, ktorý sa nám odkia? naskytol, stál za to. Ešte sme sa ob?erstvili chutným horským ?ajom na Kamennej chate tesne pod vrcholom Chopku a potom sme sa ponáh?ali na dobrý obed v Liptove.
Okrem bohatého športového popoludnia bol pre študentov zaujímavý najmä ve?er: fínska ka?a, opeka?ka a diskotéka. Tretí de? bol turistický: prechádzka okolo Vrbického plesa, spojená s k?mením ka?iek, ktoré túžobne o?akávali nejaké omrvinky z kolá?ov. Niektorí si ešte vyskúšali Lezeckú stenu v Liptove a po dobrom obede sme sa ako vždy, spokojní a bohatší o nové skúsenosti, pobrali domov., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok