Rozlú?ka s maturantmi 2012

V piatok 11.5.2012 sa maturanti rozlú?ili so školou.

Jednou z nezabudnute?ných chví? študentského života na našej škole je rozlú?ka maturantov so školou pred odchodom na akademický týžde?.
V priebehu rozlú?ky boli riadite?om školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych sú?ažiach na krajskej, celoštátnej, ba dokonca na medzinárodnej úrovni. Sú to: Matúš Habánek, Alžbeta Pú?a?ová, Mariana Littvová, Michal Bábel, Anna Gren?íková, Filip Vilga a Paula Hanulová. Po ukon?ení sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi profesormi, aby si aj po rokoch mohli aspo? pri fotografiách zaspomína? na krásne študentské ?asy strávené na našej škole.


oktáva


4.B


4.A, krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok