HODINA FRANCÚZŠTINY NETRADI?NOU FORMOU25. apríla 2012 vystúpil v aule Školy úžitkového výtvarníctva francúzsky spevák Nathanaël. Svoje vystúpenie pripravil ako netradi?nú hodinu francúzštiny ur?enú pre našich žiakov študujúcich francúzsky jazyk. Jeho repertoár bol zostavený zo známych piesní, ktoré sú z ve?kej ?asti už sú?as?ou francúzskeho kultúrneho dedi?stva. Po?as vystúpenia, ktoré bolo vedené interak?nou formou speváka (u?ite?a) a žiaka, mohli žiaci diskutova? a spolo?ne si zaspieva? niektoré známe francúzske šansóny, ako napríklad "Aux Champs Elysées", "Nathalie" alebo "La Boheme". Nathanaël skladá a interpretuje tiež vlastné skladby, písané v rovnakom duchu a štýle. Piese? "Le dernier pétal" mala u našich žiakov ve?ký úspech. Po?as vystúpenia mali možnos? predstavi? sa svojim spolužiakom aj naše spevá?ky Kristína Debnárova a Salome Buschbacherová. Zaspievali dve pesni?ky, s ktorými vyhrali Slovenské finále frankofónnej piesne., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok