Krajské kolo chemickej olympiády

tentoraz na Gymnáziu v Ružomberku

Tento školský rok malo naše gymnázium ?es? zorganizova? krajské kolo chemickej olympiády. Na príprave sa zú?astnili chemi?ky Mgr. E.?iljaková a PaedDr.M.Sanigová.
Zú?astnilo sa 16 študentov zo Žilinského kraja, ktorí riešili teoretickú aj praktickú ?as?.
Najúspešnejší boli študenti z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine a z Gymnázia v Žiline. Naši študenti sa žia? tento rok v tejto kategórii sú?aže nezú?astnili, ale máme ví?aza krajského kola kategórie A - študenta oktávy Matúša Habánka, ktorý sa zú?astnil aj Slovenského kola chemickej olympiády a v kategórii C sú zapojení študenti 1. ro?níka - Rosa, Zá?, Slobodová a Papúchová. Pozývame aj ?a?ších záujemcov., e.ciljakova@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok