Ví?azstvo v Slovenskom finále frankofónnej piesneV sále Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici sa predstavili speváci frankofónnych piesní v rámci slovenského finále. Speváci, spevá?ky a skupiny sú?ažili v troch kategóriách. Porota hodnotila umeleckú úrove?, kvalitu spevu, kvalitu francúzštiny a originalitu výberu piesne.
V Banskej Bystrici sa zišli interpreti z celého Slovenska a v skuto?ne silnej konkurencii vynikajúco uspeli i naši žiaci.
Kategóriu skupín vyhrali diev?atá Kristína Debnárova (2.B) a Salome Buschbacherová (2.A). V kategórii sólistov pred maturitou sa Kristína Debnárova umiestnila na krásnom druhom mieste. Na gitare ju sprevádzal Mário Ví?az (3.A). Slávnostnú atmosféru podujatia pod?iarkla prítomnos? francúzskeho ve?vyslanca na Slovensku pána Jean-Marie Bruno, ktorý odovzdal najlepším diplomy a ceny.
Všetci traja budú reprezentova? našu školu na Euroregionálnom finále vo frankofónnej piesni v ?eskej republike, ktoré sa bude kona? za?iatkom júna., scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok