Dotazník - prieskum

k problematike "štúdia fyziky na strednej škole"

Dotazník obsahuje 10 otázok týkajúcich sa výu?by fyziky na strednej škole. Jeho vyplnenie trvá menej ako 5 minút.

Prístupové heslo: fyzika

Tu kliknite:
Spustenie dotazníka

?akujeme za seriózne vyplnenie, ktoré poslúži na skvalitnenie vyu?ovania fyziky i na našej škole.

h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok