Konzulta?né odpoludnieD?a 11.1.2012 (v stredu) sa uskuto?ní v Gymnáziu v Ružomberku konzulta?né odpoludnie pre rodi?ov žiakov školy. Rodi?ia budú ma? možnos? konzultova? štúdijné výsledky a správanie svojich deti v ?ase od 13.00 do 16.00. Tešíme sa na spolo?né stretnutie.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok