Obvodné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY má ví?aza z našho gymnázia

Úspechy našich študentov sekundy a kvarty v obvodnom kole Technickej olympiády

Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku konalo obvodné kolo Technickej olympiády - 2. ro?ník.

Sú?až prebiehala v dvoch kategóriách:
Kategóriu A tvorili žiaci 8.a 9. ro?níka ZŠ a 3.a 4. ro?níka osemro?ných gymnázií ako sú?až dvojíc.
Kategóriu B tvorili žiaci 5.a 7. ro?níka ZŠ a 1.a 2. ro?níka osemro?ných gymnázií ako sú?až jednotlivcov.
Ú?astníci v obidvoch kategóriách riešili najskôr teoretické úlohy v teste a potom sa museli potrápi? s praktickou ?as?ou.

V kategórii A sú?ažili štyria žiaci z kvarty:
Andrej Kruták a Michal Vorek obsadili 7. miesto,
Daniel Backov a Matúš Žilinec obstáli na 9. mieste.

teoretická ?as? sú?aže trvala 30 minút

praktická ?as? sú?aže trvala 90 minút

praktická ?as? sú?aže trvala 90 minút

praktická ?as? sú?aže trvala 90 minút

Teší nás úspech nášho žiaka v kategórii B:
Ivan Podhorec získal 1.miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude kona? vo februári 2012 v ?adci.

teoretická ?as? sú?aže trvala 30 minút

praktická ?as? sú?aže trvala 90 minút

Ivan Podhorec obsadil v kategórii B 1.miesto

Ivan Podhorec - ví?az obvodného kola 2.ro?níka Technickej olympiády

ví?azovi obvodného kola 2.ro?níka Technickej olympiády poblahoželal riadite? školy RNDr. Miroslav Nociar


, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok