Halloween

25.10. 2011

     D?a 25.10. o 17.00 žiaci kvarty zorganizovali Halloweensky ve?ierok pre študentov primy a sekundy. Celý ve?er sa niesol v pravej halloweenskej atmosfére, ?o nazna?ovala nielen výzdoba (ru?ne vyrobené tekvicové lampáše, podve?er rozsvietené svetlom kahancov) ale hlavne ú?as? študentov v maskách ?arodejníc, strašidiel a podobných príšeriek.
     Pre žiakov nižších ro?níkov bol pripravený program vo forme sú?aží, za ktoré dostali sladkú odmenu a následne sa zvyšok ve?era zabávali tancom a sprievodnými hrami. Vyvrcholením Halloweenskeho ve?ierka bolo oce?ovanie najkrajších kostýmov a tombola.
     V závere celého ve?era žiaci kvarty odovzdali zú?astneným študentom primy certifikáty, ktorými ich slávnostne prijali do cechu študentského., lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok