Plenárna schôdza Rady rodi?ov

18. októbra 2011

     Srde?ne pozývame všetkých rodi?ov našich žiakov na plenárnu schôdzu Rady rodi?ov, ktorá sa uskuto?ní 18. októbra o 15.30 hod.
      Triedne schôdze v prvých ro?níkoch a v príme budú o 14.45 hod. a výbor Rady rodi?ov zasadne o 15.00 v multimediálnej u?ebni (u?eb?a geografie) na druhom poschodí.
     Tešíme sa na stretnutie.
                                                                                     RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                               riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok