3.A a 3.C na exkurzii v Martine

"?ím tichší tón, tým lepšie"

to je názov autorskej inscenácie režiséra Kamila Žišku, ktorú si pozreli študenti 3.A a 3.C d?a 14.9.2011 v Slovenskom komornom divadle v Martine. Hra je montážou textov troch osobností slovenského literárneho a intelektuálneho života, ktorí pôsobili na sklonku 19. a v 1.polovici 20.storo?ia: Hviezdoslava, Škultétyho a Vajanského. Textová predloha ponúkla koláž prózy, poézie, denníkových zápiskov a korešpondencie spomínaných bardov slovenskej literatúry v podaní hercov Šalachu, Heribana, Geišberga, Kožucha, Hriadela a Hor?áka. Náro?né, ale pôsobivo spracované predstavenie zanechalo priaznivú odozvu.
V starej budove Matice slovenskej si študenti prezreli expozíciu spojenú s výkladom viažucim sa na obdobie a autorov predstavených v inscenácii SKD.
Na záver zostal ?as aj na osobné vo?no v ob?úbenom stredisku TULIP., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok