Otvorenie školského roka 2011/2012

Pokyny

1. Všetci žiaci sa zhromaždia na školskom dvore
v pondelok 5. septembra ráno o 8.00 hod.
2. V prípade nepriaznivého po?asia sa otvorenie školského roka uskuto?ní v triedach.
3. Po otvorení školského roka budú organizova? ?innos? triedni profesori.
4. Nezabudnite si prinies? prezúvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.
5. V utorok 6. septembra 2011 za?ína vyu?ovanie od 7.55 triednickými hodinami.


                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                           riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok