Ú?AS? VO FINÁLE FRANKOFÓNNEJ PIESNE

Múzeum SNP v Banskej Bystrici sa stalo 10. júna 2011 dejiskom Euroregionálneho finále sú?aže vo frankofónnej piesni. Uspeli v ?om aj žiaci našej školy, Kristína Debnárová (1.B) a Adam Br?ek (1.P), ktorí sú?ažili v kategórii skupín.

V Banskej Bystrici sa zišli najlepší interpreti z celého Slovenska a ?eskej republiky. Odzneli piesne Lary Fabian, Celine Dion, ?i dokonca jedna z najúspešnejších letných piesní francúzskych hitparád piese? "Je veux" od spevá?ky ZAZ. V skuto?ne silnej konkurencii sa nestratili ani naši speváci, ktorí sa tešili záujmu nielen publika, ale aj prítomných médií. S pochvalným obdivom sa o našej dvojici vyslovila tiež odborná porota, ktorá vyzdvihla najmä francúzsku výslovnos? Adama Br?eka a pekný hlas Kristíny Debnárovej. Naši žiaci sa zú?astnili tohto finále v?aka ví?azstvu na sú?aži vo frankofónnej piesni v apríli 2011.


plagát Slovensko-?eské finále vo Frankofónnej piesnipo?as generálnej skúškyvyhlasovanie ví?azov a ocenenie najlepšíchpo finále s diplomom
, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok