Úplné zatmenie Mesiaca

Jedno z najdlhších zatmení Mesiaca v tomto storo?í pozorovate?né aj z územia Slovenska 15. júna 2011

Ve?er 15. júna bolo úplné zatmenie Mesiaca. V lokalitách s priaznivým po?asím, medzi ktoré žia? celkom nepatril v stredu ve?er Ružomberok, sa dalo takmer celý priebeh zatmenia pozorova? aj zo Slovenska, a to krátko po západe Slnka. Mesiac za?al vstupova? do tie?a Zeme ešte v ?ase, ke? bol pod obzorom. Zatmenie sa za?alo o 20:22 a úplne sa skon?ilo o 0:03 nasledujúceho d?a.

Jedine?ným robí toto zatmenie ve?ká d?žka fázy úplného zatmenia od 21:22 do 23:03, ke? bol Mesiac celkom ponorený v tieni Zeme až 101 minút. To je spôsobené tým, že prechádzal takmer stredom zemského tie?a. D?žkou trvania to bolo piate najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storo?í. Najdlhšie úplné zatmenie Mesiaca v 21. storo?í nastane 27. júla 2018 a potrvá takmer 104 minút.

V ?ase zatmenia mal Mesiac oranžové až hnedo?ervené sfarbenie, ktoré je spôsobené ohybom a rozptylom slne?ného svetla na prachových a aerosólových ?asticiach vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry. V závislosti od zaprášenosti vysokých vrstiev zemskej atmosféry sa menil aj odtie? Mesiaca od svetlo?erveného pri malom zaprášení až po tmavohnedé pri ve?kom stupni zaprášenia.

Kliknite: Video - zatmenie Mesiaca

Kliknite: Poh?ad na zatmenie Mesiaca z Kla?na v Ružomberku - foto: Monika Bellová

Kliknite: Video pre pamätníkov - zatmenie Slnka:-)

Kliknite: Video pre pamätníkov - úplné zatmenie Slnka v Turecku v auguste 1998 - ošia? ako droga:-)h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok