Exkurzia Žiar nad Hronom

1.A, 1.B, 1.C a kvinta za Slnkom a hviezdami

D?a 14.6. 2011 Krúžok priate?ov fyziky zorganizoval pre študentov prvého ro?níka a kvinty v rámci výu?by fyziky na našej škole exkurziu zameranú na astronómiu a astrofyziku.
V Banskej Bystrici 93 našich študentov vystúpilo krásnym a pomerne strmým lesným chodníkom na vrch Vartovka, kde navštívili hvezdáre? oslavujúcu v tomto roku 50 rokov svojej ?innosti. Po zaujímavom programe (prednáška, film, ?alekoh?ady a pozorovanie Slnka)sme sa presunuli autobusmi do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, kde sme si pozreli vynikajúci program UNIVERSUM v samotnom planetáriu, vypo?uli si prednášku o ?alekoh?adoch a prednášku o našej Slne?nej sústave. Jedna skupina študentov pozorovala i škvrny na Slnku, kým sa nezhoršilo po?asie.
Na spiato?nej ceste sme v rámci relaxácie navštívili nákupno-zábavné centrum EUROPA SHOPPING CENTER v Banskej Bystrici.
Skvelý, zaujímavý a pekný de? bol pre študentov ur?ite pou?ným a sú?asne príjemnou zmenou v rámci každodenného bežného vyu?ovania.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok