Najlepší matematik v Žilinskom kraji je Juraj Druska z 2.A

Juraj Druska, študent 2.A triedy, obhájil v krajskom kole matematickej olympiády ví?azstvo z minulého roka.

Krajské kolo MO - kat.B pre školský rok 2010/2011 sa uskuto?nilo 5.4.2011 v Žiline.
Ví?azstvo je o to cennejšie, že sú?aže sa zú?astnili najlepší riešitelia školského kola MO takmer zo všetkých gymnázií Žilinského kraja a len dvaja z nich skon?ili ako úspešní riešitelia v krajskom kole. Navyše Juraj Druska dokázal obháji? prvenstvo z minulého roka.
Jurajovi gratulujeme a prajeme mu podobný úspech aj v budúcom ro?níku matematickej olympiády., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok