1. medzinárodná mládežnícka konferencia „Bjornson 2010“V d?och 31.3. - 3.4. 2011 sa 6 naši študenti (Anka Gren?íková, Katka Hadová, Zuzka Straková, Betka Praženicová, Michal Bábel a Igor Fábry) zú?astnili 1. medzinárodnej mládežníckej konferencie ?Bj?rnson 2010?. Celú zostavu mladých ú?astníkov okrem našich študentov tvorili 4 študenti z Nórska, 6 študenti z Ukrajiny a 6 študenti z Litvy. Konferencia sa konala v olympijskom meste Lillehammer v Nansenovej Akadémii.

Program bol nabitý rôznymi aktivitami. Celé dni nášho pobytu v Nórsku prebiehali diskusie a dialógy študentov na rôzne témy. Prezentovali tam sami seba, svoju krajinu a napokon aj problémy týkajúce sa životného prostredia v našich krajinách. ?alšou k?ú?ovou témou bol mier a snaha o jeho udržanie vo svete.

Ve?kou inšpiráciou pre študentov bol Bjornson. On po?as celého svojho života bojoval za správne veci, otvorene rozprával o problémoch doby. A toto chcú robi? aj mladí, ktorí boli ú?astníkmi konferencie. Študenti sa vrátili domov s novými ideami a chcú ich šíri? medzi ostatných a inšpirova? tak ?alších k potrebným zmenám v spolo?nosti.

Dalo by sa ešte ve?a poveda? o našich 4 d?och strávených v Lillehammeri. Popri namáhavej práci sa našiel ?as aj na prehliadku mesta, návštevu galérie, Bj?rnsonovho domu, skanzenu a samozrejme aj na hry a zábavu.

Pozývame vás prezrie? si malú fotogalériu, ktorá nesie so sebou atmosféru, v ktorej sme prežili krásne 4 dni. Okrem skúseností, nových myšlienok a ideí sme videli ?alší kúsok sveta a spoznali mnoho skvelých ?udí.

Fotoalbum, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok