57.ro?ník Hviezdoslavov Kubín 2011

Výsledky školského a okresného kola uskuto?neného 29.3. a 1.4.2011

Výsledky školského kola:

II.kat. - poézia

2. miesto: Michaela Macková, príma

II.kat. - próza

1. miesto: Maroš Pulš?ák, príma ? postupuje do okresného kola
2. miesto: Adam Br?ek, príma

III.kat. - próza

1. miesto: Iveta Matajová, kvarta - postupuje do okresného kola
2. miesto: Dominika Fusánová, kvarta
3. miesto: Andrea Babicová, kvarta

IV.kat. - poézia

2. miesto: Barbora Jacková, septima

IV.kat. - próza

1. miesto: Mariana Littvová, setima - postupuje do okresného kola
2. miesto: Nikola Sochá?ová, 1.A - postupuje do okresného kola
3. miesto: Jana Kubisová, 1.B
4. miesto: Barbora Rossová, 1.B

Výsledky okresného kola:

IV.kat. - próza

3. miesto: Mariana Littvová, setima
4. miesto: Nikola Sochá?ová, 1.A
, mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok