Triedne schôdze rady rodi?ov

Rada rodi?ov a riadite?stvo školy pozývajú všetkých rodi?ov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskuto?nia v utorok 12.4.2011 o 16.00 hod. v príslušných triedach.
Po ich ukon?ení bude konzulta?né popoludnie, kedy rodi?ia budú ma? možnos? oboznámi? sa s priebežnými štúdijnými výsledkami a so správaním svojich detí.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.RNDr.Miroslav Nociar, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok