ÚSPECH FRANKOFÓNNYCH SPEVÁKOV

Už piaty rok sa naši žiaci zú?ast?ujú sú?aže vo frankofónnej piesni. Tento rok v kategórii sólistov sú?ažila Kristína Debnárová s klavírnym sprievodom Jakuba Kozára, obaja z 1.B triedy.

Ve?ký úspech však Kristína Debnárová zaznamenala spolu s Adamom Br?ekom (príma) v kategórii skupín, ktorú vyhrali a postúpili do ?eskoslovenského finále. Ví?azná piese? sa volá "Le téléphone pleure".
Srde?ne blahoželáme a držíme palce v ?eskoslovenskom finále 10. júna 2011 v Banskej Bystrici !

, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok