FRANKOFÓNNA RUŽA

Frankofónnu ružu sme organizovali už tretí rok pri príležitosti Medzinárodného d?a Frankofónie, ktorým je 20.marec.

"LaRose francophone" má priblíži? tento sviatok francúzštiny našim študentom, ako i verejnosti zaujímajúcej sa o tento krásny jazyk. Ide o slávnostný program, ktorý pripravujú študenti francúzštiny nášho gymnázia v rámci hodín FJ ale hlavne mimo nich. Tohto roku sme mali pozvaných hostí z Francúzskeho ve?vyslanectva, zástupcov Katedry romanistiky na FHV UMB, študentov a vyu?ujúcich nielen nášho gymnázia, ale aj gymnázia z Liptovského Mikuláša a Žiliny.

?o sa týka programu, odzneli v ?om známe hity ako napr. Aux Champs-Elysées i menej známe piesne známych interpretov ako napr. Céline Dion, tance so širokým záberom - od moderných, cez brušné, latinsko-americké až po ten najfrancúzskejší_- kankán. Sú?as?ou programu boli poézia, scénky a jedna krátka divadelná hra. Do programu prispeli i pozvaní hostia z Francúzka.

Záverom vyjadrujeme obrovskú v?aku a uznanie všetkým ú?inkujúcim študentom v programe, ich výkony boli viac ako výborné a i napriek tak ?astej tréme a pochybnostiam ako to zvládnu im odkazujeme : "zvládli ste to bravúrne !"
, kmetova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok