Olympiáda v anglickom jazykuD?a 7.3. 2011 sa v Žiline uskuto?nilo krajské kolo OAJ, ktorého sa zú?astnili 3 naši študenti - ví?azi okresného kola a úspešne reprezentovali školu s nasledujúcimi výsledkami:

1. Zuzana Sleziaková (8.P) - 1.miesto, postupuje do celoštátneho kola
2. Matúš Habánek (7.P) - 2.miesto
3. Igor Fábry (6.P) - 6.miesto

Blahoželáme

, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok