Predstavujeme vám

Vandu Hošekovú, študentku 1.A triedy a jej dosiahnuté športové úspechy


MUSHING
Majstrovstvá Európy - Eurocanicross 2007 6. -7.10.2007, Volklingen (Nemecko)
kategória: canicross (beh so psom) dorastenky -1.miesto (so psom Lenym)
Majstrovstvá sveta 2007 17. - 18.11.2007, Piandelagotti (Taliansko)
kategória: canicross juniorky -1.miesto (so psom Lenym)
Majstrovstvá Európy - Eurocanicross 2008 11. - 12.10.2008, De?ín (?eská republika)
kategória: canicross dorastenky - 3.miesto (so psom Suuntom)

ORIENTA?NÝ BEH
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2009
13.6.2009, šprint kategória: W16E (diev?atá do 16 rokov) - 3.miesto
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky 2009
9.6.2009 kategória: žia?ky ZŠ - l.miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2010
29.5.2010,šprint kategória: W16E - 3.miesto
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky 2010
8.6.2010 kategória: žia?ky ZŠ - 2.miesto
BEŽECKÉ LYŽOVANIE- dorastenecký výber Slovenska
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2008
26. - 27.1.2008, Štrbské pleso, klasická technika kategória: mladšie žia?ky - 3.miesto
9.3.2008, Kremnica - Skalka, štafety dvojíc - klasická technika kategória: mladšie žia?ky - l.miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2009
10.1.2009, Štrbské pleso, krátka tra? - klasická technika kategória: staršie žia?ky - 2.miesto
7.3.2009, Kremnica - Skalka, šprint - vo?ná technika kategória: staršie žia?ky - 2.miesto
8.3.2009, Kremnica - Skalka, vo?ná technika kategória: staršie žia?ky - l.miesto
28.3.2009, Štrbské pleso, štafety dvojíc - klasická technika kategória: staršie žia?ky - 3.miesto
29.3.2009, Štrbské pleso, dlhá tra? - klasická technika kategória. staršie žia?ky - 2.miesto
Slovenský pohár v kategórii žiactva v sezóne 200812009 - 3.miesto
Junior Biela Stopa 30.1.2009, Kremnica - Skalka, klasická technika kategória: staršie žia?ky - 2.miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2010
6.2.2010, Králiky, klasická technika kategória: staršie žia?ky - 2.miesto
7.3.2010, Kremnica - Skalka, vo?ná technika kategória: staršie žia?ky - l.miesto
Slovenský pohár v kategórii žiactva v sezóne 2009/2010 - l.miesto
Junior Biela Stopa 31.1.2010, Kremnica - Skalka, klasická technika kategória: dorastenky - 2.miesto
Mgr.Michal ?aso, caso@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok