ZENIT v programovaní

výsledky školského kola zo d?a 18.11. 201O

18. novembra 2010 sa už tradi?ne na našej škole uskuto?nilo školské kolo sú?aže ZENIT v programovaní.
Študenti sú?ažili tentoraz v tejto náro?nej programátorskej sú?aži iba v kategórii A ur?enej pre 3. a 4. ro?ník gymnázia.
Po 4 hodinách náro?ného programovania a objektívnom otestovaní ich výsledkov sú?až skon?ila nasledovne:

1.miesto: Martin Maga - oktáva
2. miesto: Luboš Len?o - 4.C

Ví?azi postupujú do krajského kola sú?aže.
Srde?ne im blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce v ?alšom kole sú?aže.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok