Kurz na Ochranu ?loveka a prírody

23. septembra v krásny slne?ný de?

Vo štvrtok 23. septembra okrem tretiakov a štvrtákov takmer všetci študenti nášho gymnázia absolvovali tardi?ný kurz O?AP, v rámci ktorého starší študenti prešli Hrabovskou dolinou a mladší cez Kalváriu na Vlkolínske lúky. Odtia? v krásnom slne?nom po?así sa už spolo?ne vrátili chodníkom popod Sidorovo spä? do Ružomberka. Tento de? bol naozaj zdraviu prospešný a krásy Ve?kej Fatry sa ukázali v plnej nádhere.

Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok