?alší úspech francúzštiny...

V piatok 1. októbra 2010 odovzdal študentom francúzštiny riadite? školy
RNDr. Miroslav Nociar medzinárodné diplomy DELF z francúzskeho jazyka.


O tom, že francúzskemu jazyku sa na našej škole darí, sved?í aj ?alšie úspešné zvládnutie medzinárodne uznávaných skúšok DELF. V júni 2010 sa takmer 50 žiakov našej školy zú?astnilo za asistencie francúzskej lektorky týchto skúšok a všetci boli úspešní!!! Stali sa tak držite?mi medzinárodného certifikátu, ktorý im zaru?uje uznanie vedomostí z francúzskeho jazyka kdeko?vek na svete.
Všetkým úspešným držite?om medzinárodného diplomu srde?ne blahoželáme!, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok