Školský výlet sexty a 2.B na Smrekovici

24.6.2010 - 25.6.2010

24.6.2010 sa to všetko za?alo pri Bodege na Podsuchej, kde sa stretli triedy 2.B a sexta pod vedením svojich triednych - prof.Krajníkovej a prof.Krajníka. Chví?u to vyzeralo, že na 9 km vzdialenú Smrekovicu budeme šlapa? pešo, ale predsa sme sa do?kali vojenskej Tatry, ktorá nás vyviezla k Horskému hotelu Smrekovica. Po ubytovaní nás hne? ?akala túra na Skalnú alpu a Jánošíkovú kolkáre?. O 16,00 sme už spolo?ne pri televízii povzbudzovali našich futbalistov v zápase s Talianskom, ktorý naši vyhrali 3:2 (to bolo radosti) . Po ve?eri si každá trieda pripravila spolo?enský ve?er a pri hrách sa ?ahko zabúdalo na "útrapy" kon?iaceho sa školského roka. V piatok náš zaujímavý výlet pokra?oval a v obedných hodinách sme sa so Smrekovicou rozlú?ili. Dovidenia Smrekovica a hurá na prázdniny., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok