Školský výlet na Oravu

1.B, 1.C, kvinta a sekunda

24. júna žiaci 1. ro?níka uskuto?nili zaujímavý turisticko-poznávací koncoro?ný výlet na Oravu. V rámci neho absolvovali plavbu po Oravskej priehrade spojenú s návštevou Slanického ostrova. Po ceste spä? navštívili Oravský hrad. Na druhý de? kvôli nepriaznivému po?asiu si v škole premietali zaujímavé filmy. Všetci sa už tešia na blížiace sa letné prázdniny.Fotoalbum
Fotoalbum ?ahko a pružneh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok