Trojd?ový výlet 1.A vo Vysokých Tatrách

24.6.2010

Skupinový produkt Železni?nej spolo?nosti Slovensko VLAK A TATRY ur?ený pre mládež, s vynikajúcimi cenami za ubytovanie, cestovanie a stravovanie, využili študenti 1.A triedy na koncoro?ný relax.

Vo štvrtok 24.6.2010 o 7.45 sa 22 študentov pod vedením triednej prof. Fri?ovej a prof. Mackovej odviezlo rýchlikom do Štrby a odtia? tatranskou elektri?kou na Štrbské Pleso, kde ich ?akalo príjemné ubytovanie a stravovanie v hoteli FIS, s možnos?ou zahra? si v telocvi?ni basketbal, upevni? si svaly v posil?ovni alebo sa venova? biliardu. Niektorí študenti dali prednos? plavárni ?i perli?kovému kúpe?u v ne?alekom hoteli Patria. Trojd?ový výlet s cie?om poznáva? krásy našich ve?hôr, ?i utuži? v tomto prostredí kolektív, bol naozaj bohatý. Turistickými chodníkmi i lanovkou sme sa dostali do známych oblastí Vysokých Tatier: 1.de? na Popradské pleso a Symbolický cintorín, 2.de? do Starého Smokovca, na Hrebienok, k Studenovodským vodopádom a na Rainerovu chatu, 3.de? do Tatranskej Lomnice, na Skalnaté pleso a na Štrbské pleso. ?istý vzduch, nádherná príroda a ve?a spolo?ných zážitkov nemohli nikoho necha? ?ahostajným. Po troch d?och, v sobotu 26.6.2010 o 18.30 sme sa na ružomberskej stanici s novými zážitkami a zachovanými spomienkami v digitálnych fotoaparátoch rozišli domov., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok