Exkurzia "Žiar nad Hronom"

16.6. 2010

Študenti prvého ro?níka v rámci štúdia fyziky v závere školského roka absolvovali už tradi?nú exkurziu do hvezdárne na Vartovke v Banskej Bystrici a do hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Oboznámili sa s konštrukciou Newtonovho hvezdárskeho ?alekoh?adu,pozorovali slne?né škvrny na povrchu Slnka a vrcholným zážitkom bol multimediálny program o súhvezdiach a galaxiách v nádhernom planetáriu.Fotoalbum
Fotoalbum ?ahko a pružneh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok