Exkurzia na Vodné dielo "Liptovská Mara"

10.6.2010

Naši tretiaci v rámci ukon?enia trojro?ného základného kurzu fyziky navštívili VD Liptovská Mara. Cie?om bolo oboznámenie sa s výstavbou VD a elektrárne,ich prínosom pre región Liptova a regenerácia psychických a fyzických síl na konci školského roka.


Fotoalbum
Fotoalbum ?ahko a pružneh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok