Na divadelnom predstavení Ba?ova žena v Martine

d?a 2.júna 2010

D?a 2.júna 2010 sa vybraní študenti z tried 3.A, 2.B, 1.B, septima, sexta a kvinta zú?astnili ve?erného divadelného predstavenia Ba?ova žena od Ivana Stodolu v Slovenskom komornom divadle v Martine. S touto hrou sa predstavilo hos?ujúce Mestské divadlo zo Žiliny.

Bolo to nekonven?né, vizuálne zaujímavé spracovanie klasickej slovenskej drámy o neoby?ajnej materinskej láske, ženskej obetavosti a krehkosti rodinného š?astia. Silný emotívny príbeh ženy, ktorá sa stáva manželkou dvoch mužov. Nie vlastnou vinou sa ocitá v neriešite?nej situácii, cez ktorú sa jej ?isté svedomie nemôže prenies?. Zo svojho položenia nachádza iba jedno východisko. Len tak môže patri? obom mužom, ktorých miluje.
, mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok