Vajanského Martin 2010

Krajská sú?až v umeleckom prednese poézie a prózy

Krajskej sú?aže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa konalo 4. mája 2010 v Martine sa zú?astnili ví?azky okresného kola sú?aže Hviezdoslavov Kubín Gabriela Rusková zo 4.B triedy (sú?ažila v kategórii prózy) a Romana Hýlová z 2.B triedy (sú?ažila v prednese poézie). Z tejto sú?aže si odniesla 2.miesto v prednese prózy Gabriela Rusková.

Srde?ne blahoželáme!, mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok