Juraj Druska z 1.A – najlepší matematik v Žilinskom kraji

Vynikajúci úspech dosiahol Juraj Druska, študent 1.A triedy, ktorý sa v krajskom kole matematickej olympiády kategórie C umiestnil na 1. mieste.

Krajské kolo MO - kat.C pre školský rok 2009/2010 sa uskuto?nilo 30.3.2010 v Žiline.
Ví?azstvo je o to cennejšie, že sú?aže sa zú?astnili najlepší riešitelia školského kola MO takmer zo všetkých gymnázií Žilinského kraja.
Jurajovi gratulujeme., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok