Pytagoriáda 2010

Výrazné úspechy našich študentov sekundy a tercie v okresnom kole matematickej sú?aže Pytagoriáda

Študenti sekundy a tercie sa úspešne zú?astnili okresného kola matematickej sú?aže Pytagoriáda.
Najskôr prebehlo školské kolo, z ktorého postúpili do okresného kola len úspešní riešitelia. Okresné kolo sa uskuto?nilo 12.4.2010 v Kultúrnom dome, kde vo všetkých kategóriách sú?ažilo 120 žiakov. O to je cennejšie umiestnenie našich najlepších:
v kategórii Z6
Daniel Backov - 1.miesto v okresnom kole
Matúš Žilinec - 8.miesto v okresnom kole
Veronika Svaj?iaková - 20.miesto v okresnom kole
v kategórii Z7
Iveta Matajová - 5.miesto v okresnom kole
Tomáš Macík - 6.miesto v okresnom kole
Diana Ka?níková - 13.miesto v okresnom kole
Kristína Sochá?ová - 14.miesto v okresnom kole
Úspešným riešite?om gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku úspešne reprezentovali školu., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok