Matematická olympiáda 2010

Naši študenti sekundy a tercie úspešní v Matematickej olympiáde

Študenti sekundy a tercie si mohli zmera? sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok. Okresné kolo matematickej olympiády sa uskuto?nilo 7.4.2010 na ZŠ Kla?no. Sú?aže sa zú?astnilo 38 žiakov v kat.Z6 a 40 žiakov v kat.Z7 a nás ve?mi teší úspech, ktorý dosiahli naši najlepší:

Daniel Backov - 1. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
Kristína Sochá?ová - 2.miesto v okresnom kole v kategórii Z7

Úspešným riešite?om gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku podobne vzorne reprezentovali školu., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok