Jadrová energetika v Atómovej elektrárni Mochovce

o?ami našich študentov tretieho ro?níka

12. apríla 2010 spolu 96 študentov tretieho ro?níka a oktávy nášho gymnázia navštívilo v rámci štúdia fyziky Atómovú elektráre? v Mochovciach.V AE sa oboznámili s výcvikom špi?kových pracovníkov elektrárne vo velíne, prezreli si strojov?u s parnými turbínami a v Informa?nom centre AE absolvovali odbornú prednášku doplnenú multimediálnou prezentáciou o výstavbe, úlohách a poslaní AE a energetiky na Slovensku vôbec.
Pri ceste spä? študenti navštívili Banskú Bystricu.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok