DANIELA ZUBAJOVÁ tretia na celoštátnom kole Olympiády vo FJ

Založenie triedy s posilneným vyu?ovaním francúzštiny prináša prvé ovocie.
V d?och 18. - 19. apríla 2010 sa uskuto?nilo v Bratislave celoslovenské finále olympiády vo francúzskom jazyku.

Daniela Zubajová, žia?ka kvarty, sa po ví?azstve v krajskom kole umiestnila na krásnom tre?om mieste v rámci celého Slovenska. Jej umiestnenie je o to cennejšie, že v kategórii sú?ažili spolo?ne nielen žiaci z tried s posilneným vyu?ovaním FJ, ale aj z bilingválnych gymnázií. Danke srde?ne blahoželáme a ?akujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok