56.ro?ník Hviezdoslavov Kubín 2010

Výsledky okresného kola uskuto?neného v d?och 25.-26.3.2010

II.kat. próza

2. miesto: Veronika Némethová, sekunda

IV.kat. poézia

1. miesto: Romana Hýlová, 2.B - postupuje do krajského kola
2. miesto: Juraj Pa?in, 3.B

IV.kat. próza

1. miesto: Gabriela Rusková, 4.B - postupuje do krajského kola
2. miesto: Mariana Littvová, sexta


Blahoželáme!


Krajské kolo Vajanského Martin sa uskuto?ní 4. mája 2010 (utorok)

, mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok