SÚ?AŽ VO FRANKOFÓNNEJ PIESNI

Francúzština na našej škole nie je len "drvenie sa" gramatiky a písanie testov, je to aj množstvo ?alších aktivít...

D?a 19. marca 2010 sa v Banskej Bystrici uskuto?nilo regionálne kolo Frankofónnej piesne. Našu školu reprezentovali Klaudia Puterová a Terézia Jarošová v kategórii sólisti a Danica Blašková v kategórii skupiny.
Vo ve?mi ?ažkej konkurencii sa Terézii Jarošovej a Danici Blaškovej podarilo postúpi? do Euro-regionálneho kola v ?eskej republike. Pripomíname, že vlani sa to podarilo Klaudii Puterovej. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme ve?a š?astia v medzinárodnej konkurencii v ?eskej republike 12. júna 2010., scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok