FRANKOFÓNNA RUŽA 2010

D?a 19.3.2010 sa pri príležitosti Medzinárodného d?a Frankofónie uskuto?nil v sále kina Kultúra slávnostný program.

Program pripravili študenti francúzštiny. Mohli ste v ?om vidie? a po?u? francúzske piesne, ktoré spievali naši talentovaní speváci, tance na francúzsku hudbu, scénku o jedlách, recitácie poézie sprevádzané flautou a klavírom, módnu prehliadku komentovanú po francúzsky. Na záver programu bol premietnutý film, ktorý nato?ili žiaci kvarty "Lepšie neskoro ako nikdy,...alebo ?o keby sme neplytvali !"
Medzi pozvanými hos?ami bol jazykový attaché z Francúzskeho ve?vyslanectva pán Jacques Bortuzzo s manželkou, vedenie nášho gymnázia, zástupcovia mesta Ružomberok, KD AH, katedry romanistiky FHV UMB v Banskej Bystrici, u?itelia a študenti GSA, Gymnázia v Dolnom Kubíne, ZŠ Don?ova a ZŠ v Likavke. Podujatie sa stretlo s ve?kým úspechom.


, kmetova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok