Biologická olympiáda

výsledky

5.2. 2010 sa uskuto?nilo školské kolo BIO kat. A. Zú?astnili sa ho 4 študentky tretieho ro?níka. Riešili sa praktické úlohy z mikrobiológie, botaniky, zoológie a biológie ?udského tela. Teoretická ?as? obsahovala 40 úloh z preh?adu biológie.


Výsledky:

1. Nikola Chovanová 3.B
2. Ivana Berníková 3.A
3. Zuzana ?echová 3.A
4. Nikola Babitšová 3.A

Prvé tri študentky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11.3. 2010 v Žiline. V krajskom kole študentky riešili 2 praktické úlohy ? prvú z pakobotaniky, druhú z genetiky a teoretickú ?as? zameranú na genetiku, ekológiu a biosystematiku.

Umiestnenie našich študentiek:

4. Zuzana ?echová
13. Ivana Berníková
16. Nikola Chovanová.

11.12. 2009 sa uskuto?nilo šk. kolo BIO kat. C. Zú?astnili sa ho 3 študenti kvarty. Študenti riešili 2 praktické úlohy z botaniky a zo zoológie. Do obvodného kola, ktoré sa konalo 3.2. 2010 postúpili Filip Hatiar a Tomáš Galan. Na základe výsledkov v obvodnom kole nás reprezentovali v krajskom kole - 16.3. 2010. Tomáš Galan sa umiestnil na 10. mieste a Filip Hatiar na 14. mieste.


Študentov pripravovala prof. Šindléryová. Menovaným študentom srde?ne blahoželáme a prajeme im ve?a úspechov v sú?ažiach v budúcom školskom roku.

, vigova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok