Daniela ZUBAJOVÁ ví?azkou krajského kola

D?a 9.marca 2010 sa traja žiaci nášho gymnázia zú?astnili krajského kola olympiády vo FJ.
Ve?ký úspech dosiahla Daniela Zubajová z kvarty, ktorá zví?azila vo svojej kategórii a postúpila na celoštátne kolo do Bratislavy.


Úspešne nás reprezentovali aj ?alšie dve ú?astní?ky. Alžbeta Pú?a?ová zo sexty obsadila druhé miesto vo svojej kategórii a Ivana Chovancová skon?ila na tre?om mieste v kategórii 3. a 4. ro?níkov.
Všetkým trom diev?atám blahoželáme a Danke Zubajovej držíme palce v celoštátnom kole.
, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok