FRANKOFÓNNA RUŽA

D?a 19.3.2010 o 10.00hod. v sále kina Kultúra v Ružomberku oslávia študenti a vyu?ujúci francúzskeho jazyka spolu so svojimi hos?ami Medzinárodný de? Frankofónie.

20.marec - De? Frankofónie si pripomenieme slávnostným programom, v ktorom bude obsiahnutý tanec, spev, hudba, poézia, módna prehliadka...Na záver programu bude premietnutý film, ktorý nato?ili žiaci kvarty "Lepšie neskoro, ako nikdy.... alebo ?okeby sme neplytvali". Tento de? svojou ú?as?ou podporia aj zástupcovia Francúzskeho ve?vyslanectva z Bratislavy, ako i ?alší pozvaní hostia.

Oficiálna pozvánka
, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok