Stretnutie s ve?vyslancom

V rámci školskej výmeny medzi Gymnáziom E.Michelet vo Fougeres v Bretónsku a Gymnáziom v Ružomberku, prijal vo štvrtok 11.2..2010 ve?vyslanec Francúzskej republiky na Slovensku pán Henry Cuny v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave štyridsa? študentov týchto dvoch partnerských škôl.

Gymnazisti pod vedením svojich slovenských a francúzskych u?ite?ov nato?ili film o národných hrdinoch svojich krajín.

Po premietnutí tohto filmu nasledoval príhovor pána ve?vyslanca o pozitívach mládežníckych výmen a o všeobecnej potrebe užších vzájomných vz?ahov, ktoré spájajú tieto dve krajiny v rôznych oblastiach. Stretnutie uzavrela neformálna diskusia pána ve?vyslanca so študentmi spríjemnená malým ob?erstvením.
, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok