Dávid Balázsik – ví?az krajského kola

Vynikajúci úspech dosiahol Dávid Balázsik, študent oktávy, ktorý v?aka svojim výborným teoretickým vedemostiam a praktickým zru?nostiam sa v krajskom kole chemickej olympiády kategórie A umiestnil na 1. mieste. Krajské kolo CHO - A pre školský rok 2009/2010 sa uskuto?nilo 5.2.2010 v Martine.

Dosiahnutý výsledok Dávida Balázsika je o to výnimo?nejší, že spomedzi všetkých ú?astníkov bol jediným úspešným riešite?om na základe hodnotiacich kritérií. Ví?azstvom v krajskom kole si zabezpe?il postup do slovenského kola, ktoré sa bude kona? v marci v Bratislave.
Srde?ne blahoželáme a želáme úspech aj v slovenskom kole.


, e.ciljakova@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok