Noc v Zelenej škole

Celé kolégium Zelenej školy sa zišlo v našej škole kde aj prespalo.

20.11.09 sa za ú?elom vytvorenia environmentálneho auditu zišli ?lenovia kolégia Zelenej školy spolu s konzultantom z projektu Zelená škola. Hlavnou ?innos?ou bolo zistenie po?tu spotrebi?ov elektrickej energie a vody. Vedlajším programom bolo bližšie zoznámenie sa jednotlivých ?lenov kolégia a utuženie vz?ahov. Po?as ve?era prebiehali rôzne hry, ktorými sme si skrátili ?as, ale hlavne sme sa pobavili.Jakub, dobsinsky.j@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok